III Zimowe Zawody Łucznicze Field w Majdach 21.02.2015r

Kategoria: Zawody w 2015r
Robroy

Komunikat organizacyjny

III Zimowe Zawody Łucznicze  Field w Majdach 21.02.2015r


Rejestracja do zawodów i spis zawodników kliknij tu !!!

1.     Organizator:
-       Warmińska Grupa Łucznicza  koordynator: Robert Klawikowski Robroymałpamajdy.eu tel. 693639764
-       Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10,  11-034 Stawiguda
-       Akademicki Klub Łuczniczy, koordynator:  Tomasz Paczkowski
-        Sołtys i Rada Sołecka wsi Majdy
2.     Termin:  21.02.2015r
3.     Miejsce:
-       Majdy pod Olsztynem , teren Ośrodka Straży Pożarnej 


4.     Cel zawodów:
-       Integracja środowiska łuczniczego na Warmii i Mazurach
-       Popularyzacja łucznictwa, 
-       zachęcenie młodzieży aby uprawiać łucznictwo w Olsztynie
-       ocena poziomu postępów treningowych
5.     Rodzaj zawodów:
-       Zawody tylu FIELD i 3D , field 3 strzały X 5-7 celów na nieokreślonych dystansach, 3D 1 strzała X 5-7 celów
6.     Uczestnictwo:
-       Zawodnicy zrzeszeni w klubach, zawodnicy nie zrzeszeni  oraz wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem
7.     Kategorie sprzętowe:
-       Łuk klasyczny       
-       Łuk bloczkowy HU 
-       Łuk bloczkowy CU 
-       Łuk tradycyjny TR-RB/LB, PB-HB 
8.     Kategorie wiekowe:
-       Dzieci do 15 Lat
-       Młodzież 15-20 lat 
-       Dorośli  powyżej 20lat
9.     Program zawodów:
21.02.2015 r. Sobota
godz. 8:00-8:45 rejestracja zawodników oraz tory otwarte
godz. 8:45-9:00 losowanie grup
godz. 9:15-14:00 rozgrywka
godz. 14:00-15:00 ciepły posiłek dla zawodników + kiełbaska przy ognisku
godz. 15:00 uroczystość zakończenia zawodów. Wręczenie  medali, dyplomów oraz drobnych upominków
10.     Zgłoszenia:
Formularz rejestracji do zawodów KLIKNIJ TU KLIKNIJ TU
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 18.02.2015r W razie pytań pisać na adres  na adres Robroymałpamajdy.eu . W tytule maila : „FIELD MAJDY”
11.   Nagrody i wyróżnienia:
-       Za miejsca I-III medale i  dyplomy
12.   Opłaty startowe:
-       Płatne gotówką w dniu zawodów 30PLN. Osoby które wcześniej nie potwierdziły chęci udziału w zawodach dodatkowo + 10PLN.  Dla zawodników ciepły posiłek (grochówka)
13.   Inne:
-       Jeśli w danej kategorii startuje mniej niż 3 osoby, to nagrody  nie będą przyznawane, lub osoby te zostaną przypisane do innej kategorii
-       Zawodnicy powinni być ubezpieczeni
-       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie zawodów
-       Istnieje możliwość startowania w kategoriach innych niż wymienione w komunikacie organizacyjnym, o ile ilość osób w nowej kategorii będzie nie mniejsza niż trzy i zostanie to zgłoszone do organizatora na minimum 5 dni przed zawodami
-       w przypadku małej frekwencji będzie zmniejszona ilość kategorii
-       po skończonych zawodach ognisko, kiełbaska we własnym zakresie
14.   Noclegi:
-       Jest możliwość zamówienia noclegu w niskiej cenie , informacja  tel: 693639764, www.wczasy.qi.pl
14.   Regulamin zawodów
http://wgldm.pl/regulaminy/59-regulamin-zawodow-field-w-majdach

Tuesday the 25th. Warmińska Grupa Łucznicza